back to home dude

Diamond Chaser

Diamond Chaser

Om Diamond Chaser

Skjut asteroiderna för att komma åt diamanterna. Men se till att du inte kraschas eller blir träffad av dina fiender.