back to home dude

DF Valkyrie

DF Valkyrie

Om DF Valkyrie

Du är kapten på ditt eget rymdskepp. Inte enbart ett skepp, men Vakyrie. Det snabbaste skeppet i universum- Besegra de emot kommande skeppen genom att hålla dem i ditt visir. Kan du stoppa den här invasionen? Släpp inte igenom någon!