back to home dude

Devil on Target

Devil on Target

Om Devil on Target

Klicka precis i rätt ögonblick när djävulen kommer förbi de numrerade platserna. Ju närmare målet du kommer, desto mer poäng får du!