back to home dude

Detective Conrad

Detective Conrad

Om Detective Conrad

Ta rollen som detektiv Conrad och lös mysteriet! Bana dig en väg genom de olika rummen med varje sin egen utmaning! Gå över murar, försvinn från skärmen eller ange rätt kod!