back to home dude

Destructo Shark

Destructo Shark

Om Destructo Shark

Den blodtörstiga hajen reser till England för att där göra det otryggt! Hoppa upp ur vattnet och ödelägg staden. Ät upp hjälplösa människor, låt flygplan störta och försök att få den högsta poängen!