back to home dude

Desert Run

Desert Run

Om Desert Run

Desert Run är ett roligt köra och undvika spel där du måste köra din jeep genom ett ökenlandskap fullt av palmer, kistor och kaktusar. Du får inte krocka mot något av dessa hinder. Samla sköldarna för att projicera ett kraftfält runt din jeep för skydd, och ammunition för att spränga undan vägavspärrningarna. Hur långt kommer du att kunna köra innan du kraschar? Det är knepigt, för att till skillnad från de flesta köra och undvika spel kör Desert Run-jeepen mot botten av skärmen!