back to home dude

Den Stora Belägringen

Den Stora Belägringen

Om Den Stora Belägringen

Förstör alla dina fiender med ditt läger och katapult. Bygg därefter upp din stad.