back to home dude

Demon Destroyer 2

Demon Destroyer 2

Om Demon Destroyer 2

Försök att stöta bort de arga ansiktena från stenarna. Det gör du genom att från hjulet skjuta iväg en docka mot ansiktena.