back to home dude

Delicious: Emily's Valentine

Delicious: Emily's Valentine

Om Delicious: Emily's Valentine

I den nya delen av Delicious Emily´s New Beginning Valentine´s Edition har Emily mycket att göra, för hon måste vara både vara mamma men också fullständigt koncentrera sig på hennes karriär. Det här är en ny upplaga, driv din egen restaurang i Valentine atmosfär.