back to home dude

Delicious: Emily's Hopes and Fears

Delicious: Emily's Hopes and Fears

Om Delicious: Emily's Hopes and Fears

Emily har ett hektiskt liv. En dotter, en rubbad man och en butik i parken som hon måste driva. Hon gör sitt bästa för att klara allt, men det blir hela tiden mer att göra i butiken. Kan du hjälpa till? Ta emot beställningar, hantera kassan och se till att kunderna är nöjda!