back to home dude

Defense Force

Defense Force

Om Defense Force

Fienden vill ha hälften av dina vapen, men naturligtvis ska du inte ge dem de. Fienden accepterar inte det, så... Krig! Försvara din bas mot fiendentliga soldaterna med ett stort maskingevär.