back to home dude

Decision 3

Decision 3

Om Decision 3

På nytt är en stad övertagen. Det dröjer inte längre mer, och viruset kommer också att inom kort tränga in i det här lägret. Det är dags för hårda åtgärder och du är den som måste göra det. Beväpnad med din pistol, måste du se till att överleva.