back to home dude

Death Valley

Death Valley

Om Death Valley

Den här krigaren stoppar inte för något eller någon. Bokstavligt, han fortsätter tills han är död. Du kan hjälpa honom genom att klicka så mycket som möjligt. Ju mer du klickar, desto starkare är slaget. Lycka till!