back to home dude

Death Run 3D

Death Run 3D

Om Death Run 3D

I det här Death Run 3D är det meningen att du undviker hindren. Det gör du genom att ducka, hoppa etc. Ju längre du kommer, desto snabbare går nivån. Men se upp, ett fel är nämligen fatalt i detta snabba spel.