back to home dude

Death Defense

Death Defense

Om Death Defense

Du är i en östlig stad och du måste försvara dig själv. Svärdmännen vill förgöra dig. Välj ditt vapen och skjut ner fienderna.