back to home dude

Deadswitch 2

Deadswitch 2

Om Deadswitch 2

Ta rollen som den tappra soldaten och ta upp striden mot fienden! Använd dina olika vapen för att utplåna motståndarna. Arbeta bra tillsammans med ditt team och för varje uppdrag till ett bra slut!