back to home dude

Dead Squared

Dead Squared

Om Dead Squared

Laboratoriet blir översvämmat med farliga varelser! Använd dina vapen för att förinta dem allihopa och försök att stanna i livet så länge som möjligt. Lyckas du att fly från döden?