back to home dude

Dead Rampage

Dead Rampage

Om Dead Rampage

Medan du blir anfallen från alla håll av monster, är det din uppgift att sända en hjälpsignal. Men för det måste du först reparera din utrustning! Använd dina vapen för att knalla ner de olika fienderna och skydda på detta sätt din bas. Hur länge kan du hålla dig i livet?