back to home dude

Dead Paradise 2

Dead Paradise 2

Om Dead Paradise 2

Area 51 är den sista säkra platsen i området! Hoppa in i din bepansrade vagn och bana dig en väg genom de olika nivåerna samtidigt som du utplånar fienderna med dina vapen. Kommer du lyckas att tjäna alla stjärnorna i 24 utmanande missioner?