back to home dude

Dead End 1

Dead End 1

Om Dead End 1

Staden är inte längre säker och därför tar du tillsammans med polisen upp striden. Ta det upp mot fienden och döda dem. Glöm inte att arbeta tillsammans.