back to home dude

Dash Dash

Dash Dash

Om Dash Dash

Se till att du så snabbt som möjligt springer till slutet av varje nivå! Hoppa över hinder, samla så många mynt som möjligt och spela så nya tillägg fria. Kommer du att lyckas att spela ut varje nivå med 3 olika personager?