back to home dude

Dark Cut

Dark Cut

Om Dark Cut

Det är upp till dig att vårda olika offer från en attack. Ta först bort pilen och slut sedan såret eller behandla brandblåsor med ett speciellt medel. Försök att arbeta lugnt och se till att din patient överlever operationen.