back to home dude

Dark Corners Horror

Dark Corners Horror

Om Dark Corners Horror

Gå iväg med en lykta och en karta och försök så att hitta utvägen. Se på väg noga upp för monstret som vandrar genom dessa gångar, om han får tag i dig måste du börja om på nytt!