back to home dude

Dark Base Strategy

Dark Base Strategy

Om Dark Base Strategy

Din mission är att bilda en armé. Du måste också försvara dig själv, placera byggnaderna på strategiska platser. Låt inte fienden vinna!