back to home dude

Danger Dungeon

Danger Dungeon

Om Danger Dungeon

Dina vänner har gått in i de mörka fängelsehålorna och kommer inte tillbaka. Gå och rädda dem och besegra alla fiender som du möter.