back to home dude

Dandy Cave Adventures

Dandy Cave Adventures

Om Dandy Cave Adventures

Den lilla gubben springer genom grottan. Du måste hoppa i rätt ögonblick för att undvika taggarna. Samla alla mynt i nivån. Endast då kommer den magiska porten att synas varmed du avslutar nivån. Om du dör innan du har nått porten, måste du börja om igen!