back to home dude

Dåliga Pixel

Dåliga Pixel

Om Dåliga Pixel

De dåliga pixel måste hamna i den blåa kontainern. Det är inte lätt!