back to home dude

Da Vinci Cannon 3

Da Vinci Cannon 3

Om Da Vinci Cannon 3

Sätt kanonen i det rätta läget, bestäm hasigheten och skjut! Lyckas du att blåsa av kungen från hans torn?