back to home dude

Da Vinci Cannon 2

Da Vinci Cannon 2

Om Da Vinci Cannon 2

Snurra på hjulet så att kanonen står i rätt position och bestäm dessutom hastigheten. Lyckas du att träffa målet och att skjuta långt?