back to home dude

Cutaway House Escape 4

Cutaway House Escape 4

Om Cutaway House Escape 4

Sök igenom hela huset och stoppa alla användbara objekt i ditt lager. Lös pusslen och fly från huset! Om du fastnar kan du alltid be om ett tips!