back to home dude

Cutaway House Escape-3

Cutaway House Escape-3

Om Cutaway House Escape-3

Du sitter inlåst i ett hus! Leta igenom alla olika rum och gå på jakt efter händiga föremål. Använd dessa hittade objekt till att hitta en väg ut!