back to home dude

Cut & Shine

Cut & Shine

Om Cut & Shine

Se till att solen tryggt kan falla i hålet. Där är den säker. Såga bitar av träd och trådar så att vägen är fri.