back to home dude

Cut 3D

Cut 3D

Om Cut 3D

Observera noga formen som du måste göra, lägg ner figuren ordentligt och börja klippa. Följ klippränderna, för annars går det fel. Och du vill naturligtvis inte orsaka några olyckor. Så observera instruktionerna noggrant och börja att klippa!