back to home dude

Cuckoo Castle

Cuckoo Castle

Om Cuckoo Castle

Du är en modig riddare som sedan en lång tid reser över hela landet. Tills du kommer genom en by, där den äldsta i byn tilltalar dig. Alla från byn är kidnappade av onda monster. De sitter fångna i Cuckoo slottet. Kan du befria dem från det onda? Som en hederlig riddare måste du väl.