back to home dude

Cubikill Vol 6: I.T. Guy

Cubikill Vol 6: I.T. Guy

Om Cubikill Vol 6: I.T. Guy

Du har fått helt nog...din kollega vet ingenting, hjälper aldrig och får alla bonusar. Nu är det nog och du gör ett kort slut av det.