back to home dude

Cubestern 2: Night Shift

Cubestern 2: Night Shift

Om Cubestern 2: Night Shift

På natten kommer tjuvarna fram. På väg till ett nytt hus att göra inbrott i. Tack och lov är du där för att skicka dem raka vägen till fängelset. Ta bort blocken för att bestämma tjuvens väg. Om han står tillräckligt länge på fängelset, hamnar han av sig själv bakom gallret.