back to home dude

Crystal Battle

Crystal Battle

Om Crystal Battle

Förinta alla kristaller från din fiende. Försök att göra detta så snabbt som möjligt. Se upp, för fienden försöker att förstöra dina kristaller.