back to home dude

Crypt Dash

Crypt Dash

Om Crypt Dash

Ta rollen som mumien och bana dig en väg genom fängelsehålorna! Hoppa i rätt ögonblick över de olika hinderna eller aktivera din turbo för att knalla igenom dem. Ju längre du kommer, desto fler tillägg kan du köpa i butiken!