back to home dude

Crush the Castle Playerspack

Crush the Castle Playerspack

Om Crush the Castle Playerspack

Förstör slotten och dess invånare genom att använda katapulten. Släpp stenarna i tid och orsaka stor skada.