back to home dude

Crush the Castle 1

Crush the Castle 1

Om Crush the Castle 1

Förstör slottet och dess invånare genom att använda katapulten. Släpp stenarna i tid och orsaka stor skada.