back to home dude

Crush the Castle

Crush the Castle

Om Crush the Castle

Förstör borgen och dess invånare genom att använda katapulten. Släpp stenarna i tid och orsaka stor skada.