back to home dude

Crush Maniacs

Crush Maniacs

Om Crush Maniacs

Förstör alla stenar i fältet. Det finns olika "extra" som du kan fånga, såsom magneter och extra liv.