back to home dude

Crossy Temple

Crossy Temple

Om Crossy Temple

Inlåst i ett gammalt tempel, ett skräcktempel. Var försiktig, för innan du vet hamnar du i lavan eller du genomborrad. Ser du guldet? Samla det. Det kan rädda ditt liv. Kommer du levande härifrån?