back to home dude

Creative Killer Chamber

Creative Killer Chamber

Om Creative Killer Chamber

Stickman sitter instängd i ett rum. Om han inte undkommer, utförs det alla möjliga slags tester på honom. Så stick!