back to home dude

Create a Snowman

Create a Snowman

Om Create a Snowman

Kom i härlig vinterstämning genom att bygga en rolig snögubbe. Välj själv vilken form du vill ge snögubben och placera sedan attributen på den. Du kan alltid börja om igen genom att trycka på "refresh"-knappen.