back to home dude

CrazyHand

CrazyHand

Om CrazyHand

Denna robot är på väg till utgången, men kan aldrig nå den utan din hjälp. Genom att spänna hans trådar, svänger han av sig själv framåt. Vill du hjälpa honom att nå utgången?