back to home dude

Crazy Zombie 3.0

Crazy Zombie 3.0

Om Crazy Zombie 3.0

Spela tillsammans med en av dina vänner eller ta upp striden mot fienden ensam! Använd de olika anfallen för att utföra den kraftigaste stridskombinationen. Ska du följa berättelselinjen eller hellre en av de speciella utmaningarna?