back to home dude

Crazy Racers

Crazy Racers

Om Crazy Racers

Under detta traktorrace måste du inte endast komma först över mållinjen, men även samla så många pumpor som möjligt. För extra hastighet fångar du upp blixten, men se upp ordentligt; se till att du inte ramlar över föremål och faller på näsan.