back to home dude

Crazy Rabbit

Crazy Rabbit

Om Crazy Rabbit

Spela som Den Galna Kaninen och bana dig en väg genom nivåerna! Använd olika föremål för att elimenera dina fiender eller ät upp föremålet för att tillfälligt bli odödlig! Kan du spela ut alla nivåerna?