back to home dude

Crazy Old Man

Crazy Old Man

Om Crazy Old Man

Försök att hitta ett sätt att nå utgången. Tänk aefter noga och använd föremålen omkring dig.